ΚΟΖΑΝΗ -- 22-01-07

4.14 μμ
4.16 μμ4.20μμ

6.43μμ
Ευχαριστούμε τον φίλο Χρίστο από την Κοζάνη για τις φωτογραφίες που μας έστειλε